O nas

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań protestanckich. Wszystkie jego zasady wiary są oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. Dwa zbory (parafie) w Krakowie skupiają ponad 200 wyznawców, a na świecie 20 milionów.

W CO WIERZYMY?

Adwentyści wierzą w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa oraz w Trójcę Świętą. Praktykują biblijny chrzest dorosłych przez zanurzenie, świętują siódmy dzień tygodnia, sobotę, i żyją nadzieją na powtórne przyjście Zbawiciela. Dowiedz się więcej na stronie W co wierzymy?

KRAKOWSKIE POCZĄTKI

Historia adwentyzmu w Krakowie sięga 1911 roku, a pierwszy zbór został oficjalnie zorganizowany w 1920 r. Od zakończenia II wojny światowej miejscem nabożeństw adwentystów jest ul. Lubelska 25. W latach 90. powstał zbór (parafia) w Nowej Hucie, na os. Teatralnym 25.

Nasza zborowa rodzina. W Krakowie jest ponad 200 adwentystów dnia siódmego, a na świecie 20 milionów.

Historia

Poznaj fascynującą historię społeczności, która wielbiła Boga nawet, gdy groziły za to represje, także w czasie okupacji hitlerowskiej..

Ustawa państwowa

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest oficjalnie zarejestrowanym chrześcijańskim związkiem wyznaniowym. Jako jeden z 15…