Aktualności

Nowy Rok – Nowy Ty

Nowy rok to czas nowych postanowień. Jakie są Twoje? Czy chcecie zadbać o relacje – również te z Bogiem? Jeśli tak, to dobrze trafiliście. Zapraszamy na dwa spotkania NOWY ROK – NOWY TY. Jak odnowić relacje z Bogiem w 2020 roku?

Nowy rok to czas nowych postanowień. Jakie są Twoje? Czy chcecie zadbać o relacje – również te z Bogiem? Jeśli tak, to dobrze trafiliście. Zapraszamy na dwa spotkania NOWY ROK – NOWY TY. Jak odnowić relacje z Bogiem w 2020 roku?

Otwarte spotkania ewangeliczne NOWY ROK – NOWY TY odbędą się 18 i 25 stycznia o godz. 17. Szczegóły u dołu artykułu. Najpierw przeczytaj felieton o 2020 roku dra Pawła Szkołuta:

Czas szybko mija?
Truizmem jest powiedzenie, że czas szybko mija. Odczuwamy to zwłaszcza z upływem lat, gdy stajemy się coraz starsi i bardziej doświadczeni. Właśnie witamy 2020 rok i wchodzimy w jego czasobieg, aby dalej wciąż uczestniczyć w tym, co nazywamy teatrem życia, gdzie każdy z nas ma jakąś rolę do odegrania przeznaczoną mu przez los – albo przez Boga.

W czasie swojego pobytu na Areopagu w Atenach apostoł Paweł dyskutował z Grekami na tematy religijno-filozoficzne i głosił im jednocześnie ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie (Dz 17,16-32). Paweł pochwalił ich za ich pobożność, gdyż pośród wielu ołtarzy wzniesionych dla greckich bogów – ustawili oni również ołtarz dla „nieznanego boga”. Była to niełatwa rozmowa, gdyż wielu Grekom trudno było racjonalnie przyjąć prawdę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jednakże niektórzy Grecy uwierzyli w słowa Pawła i stali się wkrótce chrześcijanami.

On jest niedaleko
Mówiąc o Bogu, apostoł Paweł wypowiedział znamienne słowa: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się jesteśmy.” (Dz 17,27-28)

Te, jedne z najważniejszych słów Pisma Świętego, powinny nam przypominać prawdę o tym, że jesteśmy całkowicie zależni od Boga – z racji stworzenia i daru życia. Bóg jest zarówno naszym Stworzycielem i Zbawicielem w Jezusie Chrystusie, ale On chce też być w naszym życiu naszym Przewodnikiem, Obrońcą i Przyjacielem!

Jak odnowić relacje z Bogiem w 2020 roku?
Czy chcesz doświadczać w swoim życiu takiego właśnie Boga, który umiłował nas miłością wieczną (Jr 31,3)? Czy chcesz odnowić swoją relację z Nim i wejść w jeszcze głębszą intymną relację, której nawet śmierć nie będzie w stanie unicestwić – relację zaufania i miłości, która będzie trwała zawsze, na wieki? Czy chcesz, aby Bóg był w twoim życiu w sposób realny i doświadczalny twoim Przewodnikiem, Obrońcą i Przyjacielem?

Jeśli tak, to zapraszamy Cię w styczniu 2020 roku na wykłady prowadzone przez pastora Dariusza Lazara, które odbędą się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie:

  • dwie soboty (18 i 25 stycznia 2020 r.)
  • godz. 17:00 (prosimy o przybycie min. 10 minut wcześniej)
  • ul. Lubelska 25 (zobacz jak dojechać)
  • wstęp wolny

Poznaj mówcę
Dariusz Lazar to ceniony mówca, pastor, sekretarz Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Student Andrews University (USA). Pochodzi z Wisły. Jego pasją są wędrówki w górach.

dr Paweł Szkołut