Gość Niedzielny

Gość Niedzielny – Targi Książki z Lutrem

Nie przegnali Lutra: „Uwagę zwracał np. mężczyzna w stroju renesansowym, który na stoisku wydawnictwa Adwentystów Dnia Siódmego “Znaki Czasu” przybijał młotkiem kartki do drewnianych drzwi. Sprawozdanie z 21. Międzynarodowych Targów Książki.

Artykuł pt. „Nie przegnali Lutra” to sprawozdanie z targów, na których obecny był nasz Kościół. Oto fragment artykułu, który w całości można przeczytać na Gosc.pl:

„Niektóre oficyny wydawnicze reklamowały się w niekonwencjonalny sposób. Uwagę zwracał np. mężczyzna w stroju renesansowym, który na stoisku wydawnictwa Adwentystów Dnia Siódmego “Znaki Czasu” przybijał młotkiem kartki do drewnianych drzwi. – Jestem tu w roli doktora Marcina

 

 

Lutra, przybijającego 500 lat temu kartki swoich tez do drzwi kościoła w Wittenberdze, co dało początek reformacji – powiedział Klaudiusz Wiśniewski, przedstawiciel wydawnictwa. Uczestnicy targów wykazali się tolerancją i nie pognali Lutra precz. Nie byli tak zapalczywi, jak studenci, którzy w 1574 r. rozgromili krakowski zbór ewangelicki zwany “Brogiem”.”

Autor: Bogdan Gancarz