Aktualności

Dary sobotnie i dziesięciny

Informacje dotyczące przekazywania dobrowolnych darów serca.

 

Do odwołania nie odbywają się nabożeństwa w naszym zborze – nowych informacji związanych z koronawirusem i naszą działalnością szukaj tutaj. Nie oznacza to, że wszystkie działania zborowe zostały wstrzymane. Wciąż odbywa się remont, abyśmy jak najszybciej po ustaniu epidemii mogli wejść do zupełnie odnowionego miejsca przy ul. Lubelskiej 25. Staramy się też działać ewangelizacyjnie, ostatnio np. wydrukowaliśmy duży baner dający Krakowianom nadzieję. Z wieloma ograniczeniami, ale nie z mniejszym poświęceniem, służą polscy pastorzy.

 

Jeśli tylko Twoja sytuacja na to pozwala, zachęcamy do dalszej ofiarności na rzecz działalności Kościoła. Sekretariat Szafarstwa przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP przygotował instrukcje, jak działać w obecnej sytuacji. Skorzystaj z którejś z dwóch opcji:

Dary na konto bankowe

 

Nasz zbór posiada swoje konto bankowe. Od miesięcy nie odbywają się cotygodniowe kolekty podczas sobotnich nabożeństw, więc wpłaty bankowe raz w tygodniu (i raz w miesiącu w przypadku dziesięcin) wydają się optymalnym rozwiązaniem, abyśmy mogli zachować jakąkolwiek stabilność finansową.

 

– Dziesięciny (zbór Kraków – Lubelska 25) należy wysyłać na następujący nr konta:

08 1750 0009 0000 0000 3277 6736 (Bank BNP PARIBAS)

Odbiorca: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Zbór w Krakowie, ul. Lubelska 25 30-003 Kraków

 

Dary zborowe i na remont (zbór Kraków – Lubelska 25) należy wysyłać na następujący nr konta:

07 1750 0009 0000 0000 3277 7627 (Bank BNP PARIBAS)

Odbiorca: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Zbór w Krakowie, ul. Lubelska 25 30-003 Kraków

 

Dary zborowe oraz dziesięciny (zbór Kraków – Nowa Huta, os. Teatralne 24) należy wysyłać na następujący nr konta:

13 1750 0009 0000 0000 3277 7325

Odbiorca: DP KOŚCIOŁA ADS – zbór Nowa Huta

 

Niezwykle istotne dla poprawnego zakwalifikowania złożonego daru jest jego właściwe oznaczanie.

 

Regularnie składamy dziesięcinę, którą również nazywamy, zwłaszcza na przelewach bankowych, „darem lub darowizną na cele kultu religijnego”, ale mogą to być dary jeszcze na inny cel np.; „dar na misję”, „dar na remont kaplicy”, „dar na KSB”, „projekt Diecezji” „dary na zbór”, „Szkoła Sobotnia” itp. Mając potwierdzenie takiego przelewu możemy dodatkowo ubiegać się w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym o obniżenie podatku dochodowego.

Odkładanie darów

 

Nie wszyscy wyznawcy posiadają rachunek bankowy z którego mogliby przekazywać dary. W sytuacji, gdy zmuszeni jesteśmy do pozostania w domach, zachęcamy do odkładania darów zgodnie z zaleceniem Apostoła Pawła:

„A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy”. 1 Kor. 16,1-3 [BW]

 

W myśl tej zasady dary można odkładać w domu do koperty z kartką, gdzie wpisujemy kwoty na każdy cel, np.: dziesięcina, Szkoła Sobotnia, dla zboru, inne. Gdy minie zagrożenie i pojawimy się na nabożeństwie to można kopertę przekazać skarbnikowi zboru. Również dary można przekazać w domu diakonowi lub innej osobie „godnej zaufania”, zgodnie z radą Apostoła Pawła, która przekaże je skarbnikowi lub dokona przelewu na właściwy rachunek bankowy.

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego odradzamy, by odwiedzać starszych wiekiem wyznawców tylko po to, aby odebrać odłożone przez nich dary. Wyjątkiem może być odebranie darów na prośbę wyznawcy, którego wspomagamy poprzez zakupy produktów spożywczych i leków lub udzielamy mu innej pomocy.

 

W niektórych sytuacjach wyznawcy pomagają sobie nawzajem przekazując dary ze swojego rachunku bankowego w imieniu wyznawcy, który nie ma takiej możliwości. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób się wspomagać.

 

Proszę pamiętać by prawidłowo opisać dary, np. „”Darowizna [dar na misję od Jana Kowalskiego]”. Ponadto dary przekazane poprzez konto bankowe innego wyznawcy nie mogą być ujęte w rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.

Dary celowe

 

Jeżeli chcemy, aby dar został użyty na dany cel, darczyńca musi dokładnie opisać ten cel. W kalendarzu szczególnych dni i darów jest podane w jaką sobotę mamy zbiórki celowe (kwartalnik Lekcje Biblijne zawiera więcej istotnych szczegółów).

 

Należy pamiętać, że dziesięcina nie może być przekazywana w formie daru dla zboru czy na jakiś projekt medialny, misyjny w kraju i zagranicą czy budowlany.

Dary możesz również przekazywać bezpośrednio na konto Diecezji Południowej (zwłaszcza w przypadku mniejszych zborów, które nie posiadają swojego konta bankowego) – nr konta bankowego 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108.

 

Dalsze instrukcje znajdziesz tutaj i w poniższym wideo: