Wystawa o Biblii

Biblia we współczesnym języku

„Chleb powszedni”, „Od Annasza do Kajfasza” czy „Salomonowy wyrok” to tylko kilka przykładów biblijnych zapożyczeń, których używamy w codziennej komunikacji.

Gdyby jednak wziąć pod lupę nasz język, związków frazeologicznych, przysłów i pojęć, które swoje źródło mają w Biblii, znalazłoby się o wiele więcej. To dowód na to, jak mocno ta wyjątkowa Księga jest zakorzeniona w naszej kulturze.

 

Czy wiesz, że (prawdopodobnie) codziennie nawiązujesz do Biblii? Przekonaj się sam:

Biblia: cytaty, przysłowia, powiedzenia

Zakazany owoc

 

Zabroniony czyn lub rzecz, która lepiej smakuje.

To nawiązanie do historii, która wydarzyła się w raju. Ewa uległa pokusie i zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła (Wj 2,15).

Cham

Bezczelne zachowanie.

Nawiązanie do biblijnego Chama, syna Noego, który naśmiewał się z nagości swojego ojca (Rdz 9,22).

 

Wdowi grosz

 

Niewielki dar będący dowodem wielkiego wyrzeczenia i ofiarności.

Wyrażenie pochodzi z historii ubogiej wdowy, która przyszła do świątyni i złożyła w ofierze grosz, który był wszystkim, co posiadała (Łk 21,1-4).

Ciemności egipskie

 

Nieprzeniknione ciemności.

Nawiązanie do jednej z plag, jaką Bóg zesłał na Egipt, aby wyprowadzić z niego lud izraelski (Wj 10,21-29).

Hiobowe wieści

 

Złe, przerażające i tragiczne wiadomości.

Wyrażenie związane z cierpieniami Hioba, którego imieniem nazwana jest jedna z ksiąg biblijnych (Hi 1,13-19).

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada

 

Parafraza słów biblijnego króla Salomona:

„Kto kopie dół, wpada weń, a kamień wraca na tego, kto go toczy” (Prz 26,27).

Rozdzierać szaty

 

Wyrażanie żalu rozpaczy i ubolewania.

Nawiązanie do powszechnego w czasach biblijnych zwyczaju okazywania skruchy, ale też Bożego wezwania do odnowy życia (2 Krl 22,11-13).

Umywać ręce

 

Zrzucać z siebie odpowiedzialność, odżegnywać się od czegoś.

Wyrażenie nawiązuje do czynu Poncjusza Piłata, który zatwierdził wyrok śmierci na Jezusa, choć „winy w nim nie znajdował” (Mt 27,24).

Kolos na glinianych nogach

 

Coś z pozoru wielkiego i potężnego, ale w rzeczywistości opierającego się na słabych i kruchych podstawach; coś, co jest bliskie upadku. (Wielki Słownik Języka Polskiego)

W biblijnej księdze Daniela wielki posąg z głową ze złota, a nogami z żelaza i gliny, przyśnił się królowi Nabuchodonozorowi. Z natchnienia Bożego prorok Daniel wytłumaczył królowi znaczenie snu. Według interpretatorów kolejne części posągu przedstawiają dzieje świata (Dn 2,31-33): Babilon, Medo-Persję, Grecję i Rzym. Po upadku Rzymu świat będzie podzielony (nogi z żelaza i gliny). Będzie próbował się jednoczyć, ale ostatecznie powtórne przyjście Jezusa (królestwo kamienia) rozwiąże problemy tego świata. Proroctwo to do dzisiaj pozostaje dowodem fenomenu Biblii i jej nadprzyrodzonego charakteru.

Chleb powszedni

 

Coś zwyczajnego, zwykłego, codziennego, nie budzącego zdziwienia.

Sformułowanie nawiązuje do Modlitwy Pańskiej (Ojcze nasz), którą swoich uczniów uczył Jezus: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6,11-12)

 

M. Milowicz w „Chłopaki nie płaczą”, reż. O. Lubaszenko, 1999

Od Annasza do Kajfasza

 

Być wysyłanym w różne miejsca w celu załatwienia trudnej sprawy.

W Biblii Annasz i Kajfasz to imiona arcykapłanów żydowskich, do których odsyłany był Jezus w czasie swojego procesu. „I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza” (Jn 18,24).

 

Salomonowy wyrok

 

Sprawiedliwe, mądre rozwiązanie.

Nawiązanie do króla Salomona mającego rozwiązać spór pomiędzy dwiema kobietami uważającymi się za matkę tego samego dziecka. Władca polecił przynieść niemowlę i rozciąć je na pół. Prawdziwa matka błagała króla, aby ten darował życie dziecku i oddał je oszustce. Po tym Salomon rozpoznał prawdziwą matkę (1 Krl 3,16-28).

 

Nicolas Poussin - The Judgment of Solomon - WGA18330

Nicolas Poussin, „Sąd Salomona” (1649)

Niebieskie ptaki

 

Ludzie leniwi żyjący na czyjś koszt, darmozjady.

Rudi Shubert w satyrycznej piosence „Do pracy rodacy” śpiewał nawet: „Hej młoty do roboty, niebieskie ptaki do paki, niech wre robota, co tam wolna sobota”.  Jezusowi chyba jednak o coś innego chodziło gdy mówił: „Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną… A Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one” (Mt 6,26).

 

Wały Jagiellońskie, „Do pracy rodacy”

Alfa i Omega

 

Autorytet, ktoś, kto wie wszystko.

Zwrot, którym Bóg trzykrotnie opisuje w Apokalipsie św. Jana swoje atrybuty (Ap 1,8).

Krystyna Prońko, „Jesteś lekiem na całe zło”

 

Nie wiadomo o kim śpiewała Krystyna Prońko w przeboju „Jesteś lekiem na całe zło”. Jest to niewątpliwie tekst o miłości, choć autor słów Bogdan Olewicz wspomina, że w czasach stanu wojennego liczył na to, że publiczność odniesie tekst do Lecha Wałęsy. Choć raczej nie odniosła, potocznie „być Alfą i Omegą” oznacza wiedzieć wszystko.

Judaszowy pocałunek, faryzeizm, groby pobielane…

 

…to zwroty bezpośrednio zaczerpnięte z ewangelii ukazujące obłudę, hipokryzję, fałszywą pobożność, nieszczerość.