Wystawa o Biblii

Biblia a nauka

Czy ziemia jest okrągła i jak się chronić przed pandemią?

Biblia nie jest źródłem naukowym. Choć wielu oponentów Pisma Świętego tak chciałoby ją traktować – a tym samym dezawuować zawarte w nim opisy rzeczywistości, natrafiamy w Biblii na fragmenty wykraczające poza stan wiedzy czasów, w których była pisana. Co więcej, wiele informacji potwierdziły odkrycia archeologiczne i współczesne dokonania naukowców. Przykłady?

Praca i odpoczynek

 

Już w Księdze Rodzaju, pierwszej księdze Biblii, można przeczytać zarówno o wielkim znaczeniu pracy człowieka, który miał uprawiać ziemię i troszczyć się o nią, jak i konieczności korzystania z regularnego odpoczynku każdego siódmego dnia tygodnia. Zasada ta została nawet usankcjonowana w Dekalogu: „Pamiętaj, abyś dzień Sobotni święcił” (Wj 20,8 – Biblia Wujka). Sensowność takiego rozwiązania potwierdzają najnowsze badania nad efektywnością pracy i dobrodziejstwem dobrze zaplanowanego odpoczynku.

 

Co ciekawe, zalecany w Biblii siedmiodniowy cykl pracy i odpoczynku nie ma uzasadnienia astronomicznego, w przeciwieństwie do dnia, miesiąca czy roku. Próby zmiany kalendarza na dziesięciodniowy tydzień podczas Rewolucji Francuskiej, czy na sześciodniowy cykl w komunistycznej Rosji, okazały się fiaskiem.

 

Biblia zaleca również celebrowanie szczególnych świąt, które są odpowiednikami dzisiejszych urlopów dorocznych (np. Święto Namiotów) czy okresowych dla podratowania zdrowia (np. lata szabatowe).

Wirusy, pandemie, kwarantanny i ozdrowieńcy

 

Na długo przed odkryciem istnienia wirusów i bakterii, Biblia zaznaczała potrzebę mycia rąk, utrzymywania higieny, izolacji chorych i stosowania profilaktyki zdrowia:

Biblia a higiena

 

Biblia zaleca dbanie o higienę osobistą. Dotyczy to

 

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w odosobnionych miejscach (w Europie toalety „wynaleziono” dopiero w XVI wieku),
 • wyznaczania wydzielonej przestrzeni na wysypiska śmieci (w średniowiecznych miastach wylewano nieczystości przez okna),
 • przywiązywanie wagi do higieny kobiet w czasie miesiączkowania.

Dieta biblijna

 

 • Podstawą piramidy żywienia w ogrodzie Eden były owoce i zboża (Rdz 1-2), następnie dodane są warzywa (Rdz 3), a po potopie – mięso (Rdz 9), ale pozbawione krwi i pochodzące od tzw. „czystych” zwierząt, których wykaz znajduje się w 11. rozdziale Księgi Kapłańskiej.
 • Dziś propagowana jest piramida żywienia ograniczająca spożywanie mięsa do minimum, zalecająca powstrzymywanie się od mięsa czerwonego i wymieniająca np. wieprzowinę jako jeden z najbardziej szkodliwych dla zdrowia gatunków mięsa.
 • Dieta wegetariańska, ewentualnie wzbogacona dodatkiem ryb, uchodzi dzisiaj za najzdrowszą dietę przedłużającą życie nawet o kilka lat.

 

Pleśni i grzyby

 

 • Choć nie odkryto w czasach biblijnych rakotwórczych właściwości pleśni i grzybów pojawiających się na ścianach domów, w Księgach Mojżeszowych znajdują się dokładne przepisy dotyczące usuwania pleśni, burzenia ścian, a nawet całych domów oraz zakaz ich zamieszkiwania.

Kwarantanna a Biblia

 

 • Osoby cierpiące na choroby zakaźne („trędowaci”) były izolowane, a Biblia zawiera szczegółowe przepisy na temat zasad kwarantanny i bezpiecznego powrotu ozdrowieńców do życia w społeczeństwie.

Pochodzenie ziemi

 

„A ziemia była pustkowiem i chaosem…” (Rdz 1,2), „…od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała…” (2 P 3,5) – chociaż Biblia naucza o stworzeniu ziemi, a nawet o „tygodniu stworzenia” to powyższe opisy zbliżają nas do wniosków wysuwanych przez część współcześnie żyjących naukowców. Dotyczy to m.in. obecności wody jako warunku zaistnienia życia.

 

Inną ciekawostką jest utrzymywanie przez biblijnych bohaterów i pisarzy, że „ziemia jest zawieszona nad nicością” (Hi 26,7), wzrok rejestruje jej horyzont (Hi 22,14), a niektóre fragmenty dowodzą okrągłego kształtu naszej planety (Iz 40,22) czy istnienia jądra Ziemi, która „w głębi jest rozgrzebana jakby przez ogień” (Hi 28,5).

Nierozwikłane tajemnice

 

Tekst Biblii jest niezmienny i prezentuje prawdę historyczną – nauka wielokrotnie pozytywnie zweryfikowała hipotezy i wzmianki historyczne znajdujące się w Biblii. Można zatem przypuszczać, że w obszarach, w których obecnie Biblia i nauka zdają się rozmijać, spotkają się za jakiś czas.

 

 • Życie pozaziemskie – Biblia naucza, że ono istnieje, choćby w postaci aniołów. Nauka wciąż poszukuje jego przejawów.
 • Teoria inteligentnego projektu – coraz więcej naukowców przychyla się do istnienia Inteligencji, która przyczyniła się do powstania życia na ziemi, choć nie wszyscy utożsamiają tę Inteligencję z Bogiem (o wiele łatwiej niektórym wierzyć np. w UFO)
 • Przyszłość naszej planety – wiele scenariuszy proroczych nakreślonych w Biblii dziś zaczyna się wypełniać.

Marek Rakowski

 

Autor jest pastorem, wieloletnim duchownym zborów małopolskich. Obecnie sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Absolwent teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Mąż, ojciec, działacz społeczny i konsultant ds. rodziny. Więcej o autorze w wywiadzie Dziennika Polskiego.