Człowiek

Wierzymy, że Bóg stwarza

Od neuronów do obłoków, od DNA do odległych galaktyk – jesteśmy otoczeni cudami. Lecz piękno stworzenia zostało „uszkodzone”.

STWORZENIE

  Bóg jest Stworzycielem wszechrzeczy. W Piśmie Świętym ukazał wiarygodny opis swojego dzieła stwórczego. W sześciu dniach uczynił Pan „niebo i ziemię” oraz wszystkie istoty żyjące na ziemi i odpoczął w siódmym dniu pierwszego tygodnia. W ten sposób ustanowił szabat (sobotę) wieczną pamiątką swego ukończonego dzieła stworzenia. Pierwsi mężczyzna i kobieta uczynieni zostali na podobieństwo Boga jako koronne dzieło aktu stworzenia, otrzymując zarówno władzę nad ziemią, jak i obowiązek troski o nią. Gdy świat został ukończony był „bardzo dobry”, ukazując chwałę Boga. Rdz 1; Rdz 2; Wj 20,8−11; Ps 19,1−6; Ps 33,6.9; Ps 104; Hbr 11,3.NATURA CZŁOWIEKA

  Mężczyzna i kobieta stworzeni zostali na podobieństwo Boga. Bóg obdarzył ich indywidualnością, a także zdolnością swobodnego myślenia i działania. Pomimo tego, że człowiek stworzony został jako istota wolna, to jako niepodzielna jedność ciała, umysłu i ducha jest w pełni zależny od Boga. Gdy nasi pierwsi rodzice okazali nieposłuszeństwo Bogu, wyparli się tej zależności od Niego i stracili swą wysoką pozycję wobec Boga. Ich podobieństwo do Boga uległo zatarciu i zaczęli podlegać śmierci. Ich potomkowie odziedziczyli tę upadłą naturę wraz z jej konsekwencjami. Rodzą się zatem ze słabościami i skłonnością do zła. Lecz Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą i poprzez swojego Ducha przywraca w skruszonych śmiertelnikach obraz ich Stwórcy. Zostali stworzeni na Jego chwałę, dlatego są powołani do miłowania Boga i bliźnich oraz troski o otoczenie. Rdz 1,26−28; Rdz 2,7; Ps 8,4−9; Dz 17,24−28; Rdz 3; Ps 51,5; Rz 5,12−17; 2 Kor 5,19.20; Ps 51,12; 1 J 4,7−8.11.20; Rdz 2.15.

O NAS

Jesteśmy kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań protesta-nckich. Wszystkie nasze zasady wiary oparte są wyłącznie na Piśmie Świętym. W Krakowie jest ponad 200 adwentystów dnia siódmego (18 mln na świecie). Wierzymy w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa.
Znajdź więcej

AKTUALNOŚCI

Przekaż nam 1%
18 marca, 2016

Uwielbiamy pomagać. A Ty… możesz nam w tym pomóc! Wystarczy Twój 1% podatku.

Czytaj więcej
Fitness
26 wrzesień, 2015

Pod okiem profesjonalnej instruktorki nie tylko wyrzeźbisz sylwetkę, ale też poznasz ciekawych ludzi.

Czytaj więcej