Ustawa

Jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym chrześcijańskim związkiem wyznaniowym.

Kościół adwentystyczny to w pełni legalnie działająca instytucja.

  Jako jeden z 15 Kościołów (w tym Kościół katolicki) nasza działalność jest uregulowana specjalnym prawem. Jest to: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz ustawę ze strony Sejmu RP

O NAS

Jesteśmy kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań protesta-nckich. Wszystkie nasze zasady wiary oparte są wyłącznie na Piśmie Świętym. W Krakowie jest ponad 200 adwentystów dnia siódmego (18 mln na świecie). Wierzymy w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa.
Znajdź więcej