Aktualności

Rekolekcje u adwentystów

Te trzy dni zmieniły bieg historii. Twojej historii. Praktyczne rekolekcje dla wszystkich połączone z udziałem w obrządku upamiętniającym ostatnią wieczerzę już 6 i 13 kwietnia.

Czas oczekiwania na święta wielkanocne to w chrześcijańskim świecie moment zadumy i refleksji. Wierzący w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zastanawiają się nad fenomenem zbawienia, sensem boskiej ofiary sprzed ponad 2000 lat, symboliką wydarzeń poprzedzających najsłynniejsze w historii ukrzyżowanie, wreszcie wspominają ostatnią wieczerzę z umywaniem nóg, łamaniem chleba i wspólnotą kielicha z winem. I to właśnie brzemienny w skutkach dla ludzkości posiłek, jego historyczne znaczenie i duchowy wymiar będzie głównym tematem wielkanocnych rekolekcji u adwentystów dnia siódmego. 

 

Dariusz Lazar, ceniony i charyzmatyczny młody pastor, nie tylko opowie słuchaczom o ostatniej wieczerzy, odnosząc się do Pisma Świętego objaśni obecnym każdy z jej elementów i wskaże ich ważność dla współczesnych chrześcijan w kontekście planu zbawienia, ale także w praktyce wskaże, jak obrządek ten powinien wyglądać, jak się do niego przygotować i w jaki sposób godnie wziąć w nim udział.

 

Tydzień później (13 kwietnia, godz. 19)  każdy chętny będzie mógł wziąć udział w chrześcijańskim obrządku wzajemnego umywania nóg oraz kosztowania chleba i wina, symbolizujących ciało i krew Chrystusa.

 

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje u adwentystów!

 

6 kwietnia, godz. 17.00

Czekając na Wielką Noc

 

13 kwietnia, godz. 19.00

Ostatnia wieczerza LIVE

 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

ul. Lubelska 25

30-003 Kraków

 

Sprawdź, jak dojechać: