W co wierzymy?

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię jako jedyne źródło wiary. Jego credo opiera się na protestanckim przekonaniu Sola Scriptura (tylko Biblia), stawiając Pismo Święte jako jedyny standard dla chrześcijan.

Wierzymy, że Bóg nas kocha

Bóg jest miłością, mocą i chwałą – ale jest też tajemnicą. Bóg jest nieograniczony, ale też bliski. Jest Jeden, ale w trzech Osobach. Jest wszystkowiedzący, ale i wszystko-przebaczający.

Znajdź więcej

Wierzymy, że Bóg stwarza

Od neuronów do obłoków, od DNA do odległych galaktyk – jesteśmy otoczeni cudami. Lecz piękno stworzenia zostało
„uszkodzone”.

Znajdź więcej

Wierzymy, że Bóg wybawia

Oddając za nas swoje życie, Bóg pokazał najprawdziwszą miłość. Odkupił nas, byśmy znów wraz z Nim mogli cieszyć się harmonią, miłością i szczęściem.

Znajdź więcej

Wierzymy, że Bóg nas wybrał

Jezus pozostawił swoim naśladowcom wyjątkową misję: aby opowiedzieć światu o Jego miłości i obietnicy ponownego przyjścia. Powinni oni też szanować i kochać innych, tak jak robił to Jezus.

Znajdź więcej

Wierzymy, że Bóg nas zmienia

Prawo Boże, wyrażone w Dziesięciu Przykazaniach, wskazuje jak żyć i pokazuje, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. To zatem coś znacznie ważniejszego, niż „wypełnianie rozkazów”.

Znajdź więcej

Wierzymy, że Bóg zwycięża

Choć ostatnia księga Biblii często kojarzona jest z czymś strasznym, Apokalipsa opisuje triumf Boga i perfekcyjny świat, na którym przyjdzie nam żyć.

Znajdź więcej

O NAS

Jesteśmy kościołem chrześcijańskim, należącym do grona wyznań prote-stanckich. Wszystkie nasze zasady wiary oparte są wyłącznie na Piśmie Świętym. W Krakowie jest ponad 200 adwentystów dnia siódmego (18 mln na świecie). Wierzymy w zbawienie dzięki łasce i misji Jezusa Chrystusa.
Znajdź więcej

AKTUALNOŚCI

Przekaż nam 1%
18 marca, 2016

Uwielbiamy pomagać. A Ty… możesz nam w tym pomóc! Wystarczy Twój 1% podatku.

Czytaj więcej
Fitness
26 wrzesień, 2015

Pod okiem profesjonalnej instruktorki nie tylko wyrzeźbisz sylwetkę, ale też poznasz ciekawych ludzi.

Czytaj więcej