Aktualności

Dzień Uchodźców i Migrantów w Krakowie

W sobotę 16 czerwca adwentyści na całym świecie obchodzą Dzień Uchodźcy. Również w Krakowie przewidziano specjalny program na temat budzący sporo kontrowersji.

Światowy Dzień Uchodźcy został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i jest obchodzony 20 czerwca. W Kościele adwentystycznym podobny dzień obchodzony jest w najbliższą sobotę – w 2018 roku będzie to 16 czerwca.

Do udziału w Światowym Dniu Uchodźcy zachęca m.in. przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego:

Dlaczego temat jest tak ważny?

  • W każdej minucie ok. 20 osób jest zmuszanych do opuszczenia domu ze względu na konflikt lub prześladowania,
  • 65 milionów ludzi to uchodźcy lub przesiedleńcy,
  • ponad 50% uchodźców to dzieci,
  • 86% uchodźców jest przetrzymywana w krajach rozwijających się. Najbogatsze kraje świata goszczą jedynie ok. 5% uchodźców,
  • niektórzy za uchodźcę uważają również Jezusa Chrystusa! (Choć współczesny sens słowa „uchodźca” definiuje Konwencja Genewska z 1951 roku – jest nim osoba przebywająca poza granicami swojego państwa i mająca uzasadniony powód do obaw przed prześladowaniami z powodu m.in. rasy, religii, przekonań politycznych czy przynależności do określonych grup społecznych). Bardzo ciekawy artykuł na ten temat prezentuje portal OKO.press.

Zobacz nagranie z poprzedniego roku:

Adwentyści pomagają imigrantom

W latach 2010-2015 ADRA dostarczyła pomoc 5 milionom uchodźców, tzn. osobom, które były zmuszone opuścić swój kraj z powodu niebezpieczeństwa i wojny, a także z podobnych przyczyn musiały zmienić miejsce zamieszkania, nie opuszczając jednak swojego macierzystego kraju. Wsparcie to obejmowało zarówno doraźną pomoc w postaci żywności czy środków czystości, jak i bardziej dalekosiężne działania, jak pomoc w zaadaptowaniu się do nowych warunków, w których znalazły się wspomniane osoby (prowadzono dla nich np. zajęcia psychologiczne czy organizowano możliwość znalezienia miejsca do zamieszkania). Pomoc ADRA dla takich osób prowadzona jest m.in. w 10 państwach Afryki, a także w państwach europejskich, m.in. na Ukrainie, w Słowenii i Grecji.

Jeśli chcesz wesprzeć działania ADRA na rzecz emigrantów, złóż swój dar na konto ADRA Polska w Banku Pekao SA: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 z dopiskiem: „darowizna na pomoc uchodźcom”. Darowiznę można przekazać także za pośrednictwem strony www.adra.pl/pomoz

Więcej informacji o pomocy uchodźcom (w języku angielskim) na https://adra.org/refugees/